„Mõistuse parasiidid“ on haarav ja ühtlasi masendav ülevaade Läänes, eeskätt Ameerika kultuuris toimuvatest protsessidest, mis otsekui viirustena levides järk-järgult hävitavad tervet mõistust ja tervemõistuslikku ühiskonnakorraldust. Autor Gad Saad kirjeldab värvikalt, mis toimub nn progressiivsetes turvatsoonides, miks me neile suundumustele rohkem tähelepanu peame pöörama ja mida tegema, et ohtlike mõttemallide levikut tõkestada. Neid mõttemalle (või mõttekrampe, dogmasid, loosungeid jne) nimetabki Saad, kes on muu kõrval ka psühholoog, mõistuse parasiitideks. Ta jälgib nende sündi, arengut ja toimet mitmesugustes erinevates valdkondades. Analüüsitavatele vaimsetele patogeenidele on omane irdumine nii loogikast, tegelikkusest kui teadusest, ent nad on sellegipoolest väga elujõulised ja selle põhjusi tuleb otsida nii valitsevatest oludest kui inimpsüühika sügavikest.

„Mõistuse parasiite“ võib pidada mõjuvaks järjeks Jordan Petersoni kuulsale „12 elu mängureeglile“. Ilmumise järel (2020) sai Saadi raamatust otsekohe palju kõneainet pakkunud bestseller.

*
Eesti lugejale võiks Gad Saadi raamat „Mõistuse parasiidid“ olla hoiatuseks. Põhja-Ameerika ülikoolilinnakutes on aastakümneid küpsenud tõe ja terve mõistuse vastane mõttelaad, mis annab praeguseks tooni ka poliitikas ja avalikus ruumis. See raamat on ülevaade sellise mõttelaadi alustest, arengust ja mõnedest grotesksematest ilmingutest. See on lugu sellest, kuidas vaba ühiskond kultuuriliselt hääbub; maailmapildist, kus tõe asemel vaatavad vastu tunded ja ideoloogia, tühistamine, enesetsensuur ning poliitiline korrektsus ja kus on ära unustatud inimese bioloogiline olemus. Eestil on veel lootust selle kõige mõistusevastasematest ilmingutest pääseda. Kuid on vaja julgust ja tahet. See raamat on kõigile, kellele on tähtsad tõde ja sõnavabadus. Nende eest peab seisma, sest nad ei ole iseenesestmõistetavad.

– Martin Mölder, politoloog

Autorist:
Gad Saad on sündinud 1964. aastal Liibanonis juudi perekonnas. Perekond pages hävitava juudiviha eest 1975. aastal Kanadasse Quebeci. Saad omandas bakalaureusekraadi matemaatikas ja infotehnoloogias, mitu magistrikraadi ja lõpuks doktorikraadi psühholoogiavallas. Tema erialaks on nn evolutsioonipsühholoogia, konkreetsemalt otsuste langetamise mehhanismid (nii psühholoogilised kui bioloogilised) ostmisel ja tarbimisel. Kogu see temaatika on vahetult seotud küsimusega, kes inimene õieti on ja kuidas ta töötab, mis, nagu Saad näitab, erineb paraku tugevalt sellest, mida väidab inimese kohta moodne progressivistlik ideoloogia. Alates 1994. aastast töötab Gad Saad Concordia Ülikoolis Montrealis turundusteaduse professorina; ta on külalisprofessorina tegutsenud ka mitmes teises, kaasa arvatud California Ülikooli Irvine’is. Ka on Gad Saad viljakas publitsist ja ajakirjanik. Eriti kuulsaks on saanud tema YouTube’i saatesari „The Saad Truth“. 2021. aasta veebruaris vaadati tema saateid enam kui 22 miljonil korral. Saad lähtub oma väljaütlemistes veendumusest, et inimest ja ühiskonda saab aidata üksnes tõde, mitte vale, olgu see nii meeldiv kui tahes. Seetõttu on tal pooldajate ja austajate kõrval ka hulgaliselt vaenlasi.

Mõistuse parasiidid. Viiruslikest ideedest, mis hävitavad kaine mõtlemise

Gad Saad

Osta raamat Apollo raamatupoest!
Tõlkija: Lauri Vahtre
Keeletoimetaja: Lea Arme
Kujundaja: Villu Koskaru
Kaaneillustratsioon: Ed Labetski

224 lk