Rooma keiser Marcus Aurelius Antoninus (121-180) on läinud ajalukku kui filosoof keisritroonil. Tema päevikulaadne stoitsistlikule filosoofiale toetuv tekstide kogumik „Iseendale“ koondab hulga aforisme ja mõttekilde, kus leidub mõtisklusi saatuse paratamatusest ja eetilisest valitsemisest, rahulolematust iseendaga, soovimatust leppida oma puudustega ja püüdu leida sisemine rahu. Esile tõuseb küsimus kõlbelisest eluviisist. Stoikule omaselt tunnistab Marcus Aurelius saatuse paratamust, ent leiab, et see ei ole põhjus passiivsuseks. „Üldse mitte enam arutleda, milline see hea inimene on, vaid selline olla!“ kirjutas keiser.

Ehkki need märkmed ei olnud algselt mõeldud avaldamiseks, on kogumikust kujunenud stoitsistliku filosoofia üks baastekste, mis on pea 2000 aasta jooksul mõjutanud lugematut hulka inimesi, sh mitmeid olulisi riigivalitsejaid.

Eesti keeles ilmus teos tervikuna esmakordselt 1983. aastal Jaan Undi tõlkes. Tõlkija lähenes ülesandele suure pühendumusega ja varustas raamatu põhjaliku saatesõnaga, mis on lisatud ka praegusele väljaandele.

Iseendale

Marcus Aurelius

Osta raamat Apollo raamatupoest!


Tõlkija: Jaan Unt
Toimetaja: Marilyn Fridolin
Kujundaja: Britt Urbla-Keller
494 lk