Maailma ajaloos on olnud palju võimsaid tsivilisatsioone, mille õitsengust on tänaseks alles vaid mälestus. Tahes-tahtmata paneb see küsima, mis nendega juhtus. Kas languse taga olid ühiskonna sisekonfliktid või võõrad anastajad? Kas inimesed ise rikkusid oma keskkonna või tegi seda kliimamuutus? Või on tsivilisatsioonide esilekerkimisel ja hääbumisel mingi salapärane sisemine dünaamika?

USA arheoloog ja ajaloolane Joseph Tainter (snd 1949) uurib paarikümne hävinud tsivilisatsiooni, muu hulgas Induse oru ja Mesopotaamia kultuuri, Lääne-Rooma ja Egiptuse Vana riigi ning Ameerika iidsete kultuuride najal, milliste protsesside tagajärjel sedavõrd võimsad ja väljakujunenud komplekssed süsteemid kokku varisesid, ning jõuab mõtlemapanevate järeldusteni, mis sunnivad lugejat vaatama värske pilguga ka praegusaja ühiskonda.

Isegi kui uskuda, et nüüdisühiskonnad on kokkuvarisemise suhtes vastupidavamad, püsib murettekitav võimalus, et asi ei pruugi nõnda olla. Kollapsi süsteemne ja teaduslik uurimine aitab sellesse küsimusse selgust tuua.

Joseph A. Tainter „Kompleksühiskondade kokkuvarisemine”


Osta raamat Apollo raamatupoest!
Tõlkija: Kalev Lattik
Toimetaja: Jürgen Tamme
Keeletoimetaja: Maiken Mägi
Kujundaja: Britt Urbla Keller
Küljendaja: Kalle Müller

428 lk