Erandlik ja ebatavaline sissejuhatus Heideggeri mõtlemisse ja sellest kaugemale.

Martin Heidegger oli 20. sajandi üks tähtsamaid filosoofe, aga ühtlasi ka üks kõige vastuolulisemaid. Kui „Mustade vihkude“ avaldamisega tuli avalikuks tema antisemitism, näis olevat Heideggeri filosoofiline täht langenud. Kuid nii lihtsalt me tema mõtlemisest lahti ei saa.

Peter Trawny, tunnustatud Heideggeri-ekspert, läheneb oma raamatus Heideggeri elule ja mõtlemisele ebatavalisel moel. Lühikestes fragmentides astub ta mõtlejaga dialoogi, katsub temaga jõudu, usutleb teda, heidab valgust vasturääkivustele tema elus, ei kohku tagasi ühestki konfliktist, ning kuulab järele, mida on Heideggeril talle ja meile veel täna öelda. Raamatu näol on korraga tegemist nii kirjanduse kui filosoofiaga, see veab lugeja sisse Heideggeri mõtlemisse, mõtlemisse ülepea, ning puudutab seda, mis filosoofias on olemuslikku, selle eksistentsiaalset tuuma.

Heideggeri-fragmendid. filosoofiline biograafia

Peter Trawny

Osta raamat Apollo raamatupoest!
Tõlkija, saate- ja järelsõna autor: Ahto Lobjakas
Toimetaja: Ragne Kõuts-Klemm
Kujundaja: Britt Urbla Keller
Küljendaja: Liina Valt

296 lk

Ilmub aprillis 2024.