Miks on inimesed valmis oma maa eest surma minema? Kas religioon tekitab vägivalda? Kas meid ajavad üksteise vastu sõtta uhkus, viha ja kättemaksuiha? Kas ideoloogia võib ärgitada inimest end vabatahtlikult õhku laskma?

„Miks me sõdime“ räägib sellest, kuidas inimene on kümneid tuhandeid aastaid kestnud evolutsiooni tulemusel arenenud võitlema – ja ka võitlemist vältima. Autor näitab, kuidas meie käitumine on kogu inimkonna ajaloo vältel viinud meid ikka ja jälle konfliktidesse – kuigi see on järjest ebamõistlikum. Sellest hoolimata jõuab ta lootusrikkale järeldusele, et kunagi tulevikus võivad sõjad maailmast siiski täielikult kaduda.

„Mitmetahulisemat teemat kui sõja põhjused on raske lahti mõtestada. Seda ei saa teha ainult kõrvalise uurijana ega ainult osalisena, teema avamiseks on vaja mõlemat poolt. Mike Martin seob teaduse ning isikliku kogemuse, et defineerida sõda. Seda tuleb mõista, sest sõda pole kuskile kadunud, ometi tundub see lääne inimeste jaoks kauge abstraktsioonina – isegi kui sõda toimub Euroopa külje all.

Kohustuslik lugemine nii ajaloo- kui ka tänapäeva sündmuste mõistmiseks."

– Riho Terras, erukindral

Autorist:

Mike Martin on Londoni King’s College’i sõjauuringute külalisteadur, kes annab loenguid ja kirjutab artikleid konfliktiteemadel. Lisaks aitab ta eri riikide valitsustel, sõjavägedel ja teistel organisatsioonidel konflikte analüüsida, et nendega paremini toime tulla. Sageli avaldab ta rahvusvahelises ajakirjanduses arvamust konfliktide, geopoliitika ja sõjalise strateegia kohta. 

Mike Martin
Tõlkija: Margus Enno
Kujundaja:  Villu Koskaru


231 lk