Julge, geniaalne, provokatiivne ja mõistatuslik teos määratleb ja uurib bioloogiliste süsteemide autopoieesi ehk eneseloomise mõistet – autopoieetiline süsteem on autonoomne, suletud, enesele viitav ja iseennast taasloov – ja käsitleb elussüsteemide tunnetust ning autonoomiat.

Humberto Maturana Romesín (1928–2021) oli Tšiili bioloog ja filosoof, keda tuntakse autopoieesi mõiste ühe loojana. Tema töö õpetlase ja mitme teose autorina on mõjutanud paljusid valdkondi, peamiselt süsteemset mõtlemist ja küberneetikat.

Francisco Javier Varela García (1946–2001) oli Tšiili bioloog, filosoof, küberneetik ja neuroteadlane, kes töötas ka Ameerika Ühendriikides ja Prantsusmaal. Ta sai tuntuks koos Humberto Maturanaga autopoieesi teooria loojana ning oli Mind and Life Institute’i kaasasutaja, edendamaks dialoogi teaduse ja budismi vahel.

Autopoiees ja tunnetus. Elusolendite eneseteostus

Humberto R. Maturana, Francisco J. Varela

Osta raamat Apollo raamatupoest!
Osta e-raamat Apollo raamatupoest!

Tõlkija: Andreas Ardus
Toimetaja: Raivo Palmaru
Keeletoimetaja: Lyyli Virkus
Kujundaja: Merle Moorlat

216 lk