Tõlkevalimik koondab Kreeka ja Rooma kirjandustekste mitmekesise taustaga autoreilt ja eri žanritest: hinnatud kirjameestelt, aga ka lastelt endilt, nii luulet kui ka proosakatkeid pikematest teostest, mõtteteri, kirju lähedastele, valme, pealiskirju jm.

Näeme, et laste väärtustamise ja kasvatusega seotud küsimused pälvisid tähelepanu juba varaseimas Euroopa kirjanduses: käsitletud on laste tunnustamist kodus, koolis ja ühiskonnas laiemalt, laste õigusi, kohustusi ja õiglast karistamist, loomi laste kaaslaste või ohuallikatena, imelapsi, samuti laste ülearendamisega seotud ohtusid.

Maria-Kristiina Lotman ja Kristi Viiding, koostajad

 

Vaba Akadeemia raamatusarjas avaldatakse eestikeelseid algupäraseid teadustöid, populariseerivaid käsitlusi, õppekirjandust ja klassikateoste eestindusi, mis on sündinud Vaba Akadeemia tegevusest.

Kõige kaunimad ehted. Lapsed antiikkirjanduses


Osta raamat Apollo raamatupoest!

Tõlkijad: Elsbeth Hanna Aarsalu, Marilyn Fridolin, Jaana Jurtšenkova, Kaidi Kriisa, Maria-Kristiina Lotman, Anni Polding, Kai Tafenau, Tuuli Triin Truusalu, Beatrice Veidenberg, Kristi Viiding
Keeletoimetaja: Silbe Nilbe
Kujundaja: Zigmunds Lapsa

168 lk