Kui Venemaa 2022. aasta veebruaris Ukrainat ründas, muutus julgeolekuolukord kogu Läänemere piirkonnas: Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, Saksamaal, Taanis, Rootsis ja Soomes. Kuidas mõjutavad iga riigi ajaloos ja naabrussuhetes peituvad põhjendused seda, kuidas uuele ohule reageeritakse? Millised jäljed toovad Hansaliidust NATOsse?

*

„Raamat viib lugeja hoogsale retkele ümber Läänemere, tutvustades erinevaid kohalikke vaateid regiooni pingelisele julgeolekuolukorrale. Kaasahaaravalt kirjutatud reisiloos põimuvad kirjeldused randadest ja metsadest, intervjuud kohalike elanikega ning sissevaated riikide ajalukku ning välis- ja julgeolekupoliitikasse.

Raamat annab ülevaate piirkonna laiapindsest julgeolekust, hõlmates nii sõjalist kaitset, küberohtusid, migratsiooni kasutamist relvana kui ka energiajulgeolekut.
Lood Eesti häkkerite tegevusest Ukraina toetamiseks, Lätis elavate Nõukogude armee pensionäride vaadetest lähiajaloole ning Leedu piirivalvurite kogemustest, kes takistasid aasta jooksul umbes 18 000 illegaalset piiriületust Valgevenest, pakuvad põnevaid vaatenurki ja uusi infokilde ka regiooni julgeolekut igapäevaselt jälgivale lugejale. Kirjeldused Saksamaa, Taani, Rootsi ja Soome jõupingutustest, et kasvanud ohtudega toime tulla ja varasemaid poliitikaid ümber hinnata, aitavad mõista Läänemere julgeolekuolukorra pöördelist ajajärku ja Venemaa Ukraina-vastase sõja laiaulatuslikku mõju.“

- Kristi Raik, politoloog


Autoritest:

Kaja Kunnas (snd 1968) on ajakirjanik ja kirjanik, kes on paarkümmend aastat vahendanud Eesti, Läti ja Leedu sündmusi Soome meediale, peamiselt ajalehele Helsingin Sanomat. Tal on Helsingi Ülikooli riigiteaduste magistrikraad. Kaja Kunnas on varem kirjutanud kaks raamatut, neist teise – „Ülelahe suhteraamat. Uue ohu aastad“ (eesti keeles
2017. a) – koos Marjo Näkkiga.

Marjo Näkki (snd 1976) on ajakirjanik ja kirjanik, kes on töötanud Soome rahvusringhäälingu YLE, MTV3 ja Soome uudisteagentuuri STT Läänemere, Balti ja Venemaa korrespondendina. Ta on juhtinud YLE raadio 1 saadet „Ykkösaamu“ ja peaministri intervjuutundi. Lisaks eelmisele ühistööle Kaja Kunnasega on Marjo Näkkilt varem ilmunud raamat „(Soome)maalt ja hobusega“ (eesti keeles 2011. a).

Läänemere turvakontroll

Kaja Kunnas ja Marjo Näkki

Osta raamat Apollo raamatupoest!
Tõlkija: Erkki Bahovski
Keeletoimetaja: Lyyli Virkus
Kujundaja: Villu Koskaru
Kaaneillustratsioon: Ed Labetski

192 lk